Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående 
 skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Aktuella och planerade aktiviteter
Bangolfen började 8 maj därefter varje tisdag kl. 14 till ca 16.
Grilleftermiddag på Annevik vid Helgasjön lördagen den 17 augusti kl. 14.00

Vårens bassängbad avslutades måndagen den 7 maj. Vi har varit 18 deltagare, som mest, under 15 veckor. Aktiviteten återkommer till hösten i början av september, 15 veckor.  
Även boulen återkommer med början i september månad. Varje tisdag kl.14.

NYHET! Vi börjar med medicinsk yoga med början onsdagen den 4 september och fortsätter varannan onsdag in i december. Professionella ledare!
Hela programmet för hösten kommer ut i mitten av augusti.

Välkomna till våra aktiviteter!

Styrelse:
Ordförande och kontaktperson
Kerstin Johannsson
Tel 0470-173 37

Kassör Susanne Elmer
Sekreterare Mona Nilsson
Studieorganisatör Kenth Hiller
Ledamot Per Dahl
Ersättare Margareta Dahlberg
Ersättare Jörgen Hjelmberg
Ersättare Kjell Nilsson