Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående 
 skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Aktuella och planerade aktiviteter
Strokedagen 8 maj finns vi i centrallasarettets foajé 10.00 - 13.00 och informerar om stroke, kl. 10 - 11 gratis blodtrycksmätning!
Bangolfen börjar 8 maj därefter varje tisdag kl. 14.00
Vinprovning 14 maj
Grilleftermiddag på Annevik vid Helgasjön lördagen den 11 augusti kl. 14.00
Avslutning
Vårens bassängbad avslutas måndagen den 7 maj. Vi har varit 18 deltagare, som mest, under 15 veckor. Aktiviteten återkommer till hösten i början av september, 15 veckor även till hösten.

Styrelse:
Ordförande och kontaktperson
Kerstin Johannsson
Tel 0470-173 37

Kassör Susanne Elmer
Sekreterare Mona Nilsson
Studieorganisatör Kenth Hiller
Ledamot Per Dahl
Ersättare Margareta Dahlberg
Ersättare Jörgen Hjelmberg
Ersättare Kjell Nilsson