Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående 
 skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.Aktuella och planerade aktiviteter 2019.

Studiecirkel om Astrid Lindgren har börjat. 
Planerat en bussresa tillsammans med övriga strokeföreningar i Kronoberg till Vimmerby i Juni. Kontakta Lauritz om du vill veta mer.

Strokedagen tisdagen 14e maj

Förslag på nya aktiviteter:
Besöka Gräddhyllan i Markaryd och fika någon gång i maj.
Besöka vattenverket
Besöka räddningstjänsten
Besöka återvinningsstation Bredemad
Studiecirkel om Alfred Nobel

Kontakta Lauritz 0708-163859 eller någon  annan i styrelsen om du är intresserad eller har andra förslag.
Vi annonserar också i Smålänningen, föreningskontakten.

Kolla också in länsföreningens och andra lokalföreningars aktiviteter.
Styrelsen

Ordförande: Lauritz Thörnros

Vice Ordförande: Anders Bergman

Kassör: Joakim Sålebo

Sekreterare: Gunnel Johansson

Studiesamordnare: Lauritz Thörnros

 

Styrelseledamöter:

Inga-Gun Gyllström

Irene Bijsterveld

 

Ersättare styrelsen:

Eva Tvede

Eva Petersson

 

Handikappråd:

Ingagun Gyllström

Eva Tvede

 

Valberedning:

Leif Oskarsson (sammankallande)

Stina Thörnros

 

Revisorer:

Bengt-Göran Hårenberg
Leif Oskarsson

Revisor ers. Britt-Marie Nilsson

Revisor ers. Lena Rydström

Festkommite:

Ambullerande