Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående 
 skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.Aktuella och planerade aktiviteter hösten 2019.

Studiecirkel om Astrid Lindgren fortsätter från 23 september. 
5 gånger kl 14-16

Vattengymnastik på lasarettet Ljungby.
Torsdagar10 kl 17-18 tom 28/11, kom gärna och prova. Kostnad 40kr per gång.

Jultallrik på Best in West Ljungbystopp i december.

Kontakta Lauritz 0708-163859 eller någon  annan i styrelsen om du är intresserad eller har andra förslag.

Kolla också in länsföreningens och andra lokalföreningars aktiviteter.
Styrelsen

Ordförande: Lauritz Thörnros

Vice Ordförande: Anders Bergman

Kassör: Joakim Sålebo

Sekreterare: Eva Petersson

Studiesamordnare: Lauritz Thörnros

 

Styrelseledamöter:

Inga-Gun Gyllström

Irene Bijsterveld

 

Ersättare styrelsen:

Eva Tvede

Eva Petersson

 

Handikappråd:

Ingagun Gyllström

Eva Tvede

 

Valberedning:

Leif Oskarsson (sammankallande)

Stina Thörnros

 

Revisorer:

Bengt-Göran Hårenberg
Leif Oskarsson

Revisor ers. Britt-Marie Nilsson

Revisor ers. Lena Rydström

Festkommite:

Ambullerande