Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att Alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående 
 skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.
Gott nytt År
önskar vi i StyrelsenAktuella och planerade aktiviteter 2019.
Vattengympa på lasarettet börjar torsdag den 17e Januari, kl 17-18, och vi håller igång 10 veckor framåt, 40 kr per gång. Kom gärna och prova.

Studiecirkel om Astrid Lindgren börjar 18e februari, anmälan senast 15e januari

Vi tänkte åka till Gräddhylla i Markaryd och fika någon gång i maj.

Kontakta Lauritz eller någon  annan i styrelsen om du vill vara med.

Förslag på nya aktiviteter:
Vattenverket
Räddningstjänsten
Återvinningsstation Bredemad

Förslag till studier:
Alfred nobel

Kontakta Lauritz eller någon  annan i styrelsen om du är intresserad eller
har andra förslag.

Kolla också in länsföreningens och andra lokalföreningars aktivteter.

Har du andra frågor om Strokeföreningen Sunnerbo kan du kontakta Lauritz
0708-165839, eller någon annan i föreningen.                                                          Vi annonserar också i Smålänningen, föreningskontakten.
Styrelsen

Ordförande: Lauritz Thörnros

Vice Ordförande: Anders Bergman

Kassör: Joakim Sålebo

Sekreterare: Gunnel Johansson

Studiesamordnare: Lauritz Thörnros

 

Styrelseledamöter:

Inga-Gun Gyllström

Irene Bijsterveld

 

Ersättare styrelsen:

Eva Tvede

Eva Petersson

 

Handikappråd:

Ingagun Gyllström

Lars Bergström

 

Valberedning:

Leif Oskarsson (sammankallande)

Stina Thörnros

 

Revisorer:

Bengt-Göran Hårenberg
Leif Oskarsson

Revisor ers. Britt-Marie Nilsson

Revisor ers. Lena Rydström

Festkommite:

Ambullerande