Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att Alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående 
 skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Aktuella och planerade aktiviteter.

Studiecirkel om Sven Ljungberg är igång, besök på Ljungbergmuséet den 25 april kl 15.00  

Strokedagen 8e maj, aktiviteter på Maxi 9-15

Nästa styrelsemöte 14e maj kl 17.00

Fika i Nöttja 23 maj kl 16.00

Planerat till hösten:

besök på kolonin

besök på värmeverket


Kolla också in länsföreningens och andra lokalföreningars aktivteter.

Har du andra frågor om Strokeföreningen Sunnerbo kan du kontakta Lauritz
0372-40159, mobil 0708-165839, eller någon annan i föreningen.                                                             
Vi annonserar också i Smålänningen, föreningskontakten.

Reportage

Avslutning på vårens vattengympa

Torsdag 22e mars 2018

Stina tackade Eva med en blomma, hoppas du kan vara vår tränare till hösten också ?
Så gick allt som vanligt igen,
Ni gör vad ni kan, vill och orkar!

perfekt program, kognitiv träning och pulshöjande moment som avslutas med stretching och flyt.

Söndag den 18 mars hade föreningen årsmöte

Ett 20 tal medlemmar och anhöriga hade kommit för att vara med, äta smörgåstårta och lyssna på "Bälgskrynklarna" som underhöll med en massa gamla fina
låtar och spex.

Styrelsen

Ordförande: Lauritz Thörnros

Vice Ordförande: Anders Bergman

Kassör: Joakim Sålebo

Sekreterare: Gunnel Johansson

Studiesamordnare: Lauritz Thörnros

 

Styrelseledamöter:

Inga-Gun Gyllström

Irene Bijsterveld

 

Ersättare styrelsen:

Eva Tvede

Eva Petersson

 

Handikappråd:

Ingagun Gyllström

Lars Bergström

 

Valberedning:

Leif Oskarsson (sammankallande)

Stina Thörnros

 

Revisorer:

Bengt-Göran Hårenberg
Leif Oskarsson

Revisor ers. Britt-Marie Nilsson

Revisor ers. Lena Rydström

Festkommite:

Ambullerande