Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att Alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående 
 skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Våra uppgifter finns på STROKE-riksförbundet eller kontakta någon av oss andra lokalföreningar