top of page

Tack för att du hälsar på !

Vi arbetar för att Alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Vår folder finns utlämnad på bl.a lasarett och apotek men du kan också kontakta någon av oss i

Länsföreningen

eller någon av lokalföreningarna.

Använd gärna kontaktformuläret


Telefonnummer till ordföranden är

070-326 13 43


Nu finns vi även på Facebook: SMIL - Kronoberg


Den 15 okt hade vi den årliga regionträffen i våra lokaler i Räppe. Där medverkade representanter förutom från Kronobergs län även från Kalmar län, Skåne och Jönköpings län.

Med på mötet var även från vänster Carina Petersson, ordförande i Strokeförbundet, Arne Kanth, verksamhetschef och Kerstin Holmberg, kanslist.


Under mötet diskuterades bland annat hur vi ska synas mer och försöka hitta nya medlemmar genom olika verksamheter både för äldre och yngre medlemmar. 

Styrelsen:

Ordförande: Margareta Dahlberg

Vice ordförande: Johan Scherling

Ledamöter:

Hans-Erik Persson

Susanne Elmer, sekreterare

Kassör:

Elna Hiller

Ersättare:

Leif Oskarsson

Britt Marie Nilsson

Jörgen Hjelmberg

Valberedning samordnare:

Roland Johansson   

Revisorer:

Lars-Åke Eklund

Kerstin Johansson,

bottom of page