Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående

skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Vår folder finns utlämnad på bl.a lasarett och apotek men du kan också kontakta någon av oss i

Länsföreningen

eller någon av lokalföreningarna.

Använd gärna kontaktformuläret

Höstens aktiviteterStyrelsen:

Ordförande: Margareta Dahlberg

Vice ordförande: Anders Bergman

Ledamöter:

Gurli Kjellquist-Olsson

Susanne Elmer

Kassör:

Elna Hiller

Ersättare:

Leif Oskarsson

Britt Marie Nilsson

Hans-Erik Persson

Valberedning samordnare:

Roland Johansson   

Revisorer:

Lauritz Thörnros

Kerstin Johansson,

0