Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående 
 skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Vår folder finns utlämnad på bl.a lasarett och apotek men du kan också kontakta någon av oss i 

Länsföreningen 

eller någon av lokalföreningarna.


Använd gärna kontaktformuläret


PÅGÅENDE OCH KOMMANDE AKTIVITETER 
Trivseldag för hela länet den 14 september kl. 10 - 15 i Ljungby Arena. 
Programmet - morgonkaffe med fralla, information om anhörigstöd, fysisk aktivitet, lunch, underhållning och avslutning med kaffe.

Styrelsen:

Ordförande: Margareta Dahlberg


Vice ordförande: Anders Bergman

 

Ledamöter

Gurli Kjellquist-Olsson                

Susanne Elmer


Kassör

Elna Hiller

                                              

Ersättare

Leif Oskarsson

Britt Marie Nilsson

Hans-Erik Persson

  

Valberedning samordnare

Roland Johansson                              

 

Revisorer

Lauritz Thörnros

Kerstin Johansson,