STROKE-Föreningen  Sunnerbo - Lätt- och vattengympa Torsdag 4:e Februari
Vattengympan på lasarettet har börjat den 21/9 Vi håller på 10 torsdagar mellan 17.00-18.00. Kom gärna och pröva. Du kan ta med en anhörig om du vill. Kostar 30 kr per gång.
Anmälan till Lauritz 0708-163859 eller Eva Nilsson 070-6971709Luciafest på Ljungberga tillsammans med reumatikerföreningen i December. Se annons smålänningen.!

Studiecirkel om Sven Ljungberg blir till våren.

Har du andra frågor om Strokeföreningen Sunnerbo kan du kontakta Lauritz 0372-40159, mobil 0708-165839, eller någon annan i föreningen.                                                             
.Vi annonserar också i Smålänningen, föreningskontakten.
STROKE-Föreningen Sunnerbo
 
Ordförande: Lauritz Thörnros
Östrabygatan 3,341 76 Ryssby
mob 070-163859, tel 0372-40159, thornros@swipnet.se
 
Vise Ordförande: Anders Bergman
Rönnäsvägen 23 lgh 1001, 341 33 Ljungby
mob 070-291 44 36, farod.bergman@gmail.com
 
Kassör: Joakim Sålebo
Bolmen Gottfridsgård 1
341 94 Ljungby
  
Sekreterare:Gunnel Johansson
Töllösegatan 13, 34134 Ljungby
0372-86299
gunnel.j@icloud.com
 
,Studiesamordnare: Lauritz Thörnros
Östrabygatan 3, 341 76 Ryssby
0372-401 59, thornros@swipnet.se
 
Styrelseledarmot: Gottfrid Juhlin
Storgatan 3,34130 Ljungby
0372-840 86, gotte@von.h.lby.se
 
Styrelseledarmot: Marie Karlsson
Repatorpet Hagalund
070-5363093
 
Styrelseledarmot:Inga-Gun Gyllström
Norra Järnvägsgatan 18 A 34137 Ljungby
0372-30658, i.gyllström@telia.com

Ersättare styrelsen: Eva Tvede
Ellingegatan 1 34133 Ljungby
0372-82981 eva.tvede@gmail.com

 
 
Ersättare styrelsen:Lars Bergström
Nygatan 29, 34135 Ljungby,
 
 
 
 
 
Handikappråd: Ingagun Gyllström
Norra Järnvägsgatan  18 A 34137 Ljungby
 
Handikappråd: Lars Bergström
Nygatan 29 34135 Ljungby
  
Valberedning (sammankallande) Leif Oskarsson
Norra Järnvägsgatan 18 A 34137 Ljungby
 
Valberedning:Stina Thörnros
Östrabygatan 3, 341 76 Ryssby
 
Valberedning. Anders Bjelk
Trebyvägen 5, 285 34 Markaryd
Tel.0433-12710, 070-353 58 23
 
Revisor:Bengt-Göran Hårenberg
Råbocksstigen 10
, 341 37 Ljungby,bg.harenberg@hotmail.com
 
Revisor: Anders Bjelk,
Trebyvägen 5, 285 34 Markaryd,
Tel.0433-12710, 070-353 58 23
anders.bjelk@telia.com  
 
Revisor ers. Britt-Marie Nilsson
 
Revisor ers.: Leif Oskarsson
Norra Torggatan 11o ,0372-30658
., 34130 Ljungby
 
Festkommite: Lauritz Thörnros
Inga-Gun Gyllström
Marie Karlsson.
Eva Tvede
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint